Секс 4.0

Секс 4.0

Защо създадохме Секс 4.0?

Една декемврийска вечер, по стечение на обстоятелствата, се озовах в приятна приятелска компания и любим бар. Колко нетипично!

Бързо, все още трезви, навлязохме в темата за разбирането на сексуалността в днешно време.  Държа да отбележа, че аз бях единствената жена в компанията, което ще допълни и обогати позицията ми по-надолу в текста.

С прекрасните господа споделяхме вижданията си и разсъждавахме от името на мъже и жени, от името на познати и непознати. В разговора развих интересна теория, която ще споделя с вас, но преди това ще подплатя мнението си с еволюция на сексуалността още от първобитния начин на живот до днес.  

Изглежда, че днес е спорно и неясно кое се приема за морално, нормално, естествено или перверзно. Сякаш тези понятия не стоят на една плоскост. Сякаш всеки от нас съществува в свое собствено сексуално измерение. Сякаш за кратко влизаме в измерението на някой друг, а след това или паралелно с това, си имаме наше собствено.

Смятам, че липсата на информация създава тази каша от измерения, в които влизаме и излизаме безпардонно, оплитаме се и потъваме периодично в тежки екзистенциални размисли:

Какво е любовта? Съществува ли тя? На къде отива това човечество!? Всичко е пошло!

 

Е, нека разкажа малко повече за това как сме стигнали до тук и в каква информационна каша сме се забъркали и по повод сексуалността.

Секс 1.0

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-save-bear
Илюстрация: Калоян Стоянов

Представители са човеците до 8000 години преди новата ера. Те са имали племенно, номадско съществуване. Живеели са на стада, предимно на места, където има условия за оцеляване – храна, вода и подслон. Жените отглеждат децата, а мъжете ловуват и носят храна за всички.

Липсва концепция за собственост. Дори собствеността се е възприемала като ненужен товар, който може да възпрепятства преходите, които правят, за да оцеляват.

Сексуалността е служела като инструмент за възпроизвеждане на вида. Нямало е значение чии са жените и децата. Имали са групово поведение. Децата са били сигурността, че видът ще се продължи. Когато възрастните индивиди вече не могат да ловуват, младите заемат тяхното място и спасяват вида – човек.

 

Секс 2.0

Този вид възприемане на сексуалността съществува и до днес в обществото. Това е предпочитан вариант за повечето хора. Изразява се чрез договорни отношения (брак), обещания, идея за притежание на нечия любов, принадлежност на хора един на друг  Дотолкова сме свикнали с този модел, че го възприемаме за нормален, природен и естествен.

А така ли е всъщност?

Как се заражда?

8000 години преди новата ера, зората на селскостопанската революция.

Човеците започват да водят заседнал начин на живот, да образуват села и градове.  Появява се чувството за собственост. Предполага се, че първата собственост, която са отбелязали е била земя. Плодородната земя е била важно средство за оцеляване.

В този етап мъжете започват да третират жените като сексуално имущество. Защо? Поражда се от появата на чувство за бащинство.

От къде идва това усещане?

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-hawai
Илюстрация: Калоян Стоянов

При жените процеса на майчинство е така устроен, че те винаги изпитват това чувство, независимо кой е бащата на детето. Могат да правят секс с много хора и пак да са сигурни, че детето е тяхно. Но при мъжете се появява притеснението, че детето може да не е тяхно. По този начин основният инструмент за оцеляване – собствеността, може да не остане в кръвната линия и да не се унаследи от собственото им дете.

Загрижеността към това, къде ще остане плодородната земя, създава усещането за нужда от гарантирано бащинство и е от решаващо значение за мъжете по това време.

От тук започват да се развиват и концепциите за девственост – “момата да е честна”, за да бъдат мъжете още по-сигурни, че отглеждат свое собствено дете. В далечните времена право на наследство имали само първородните деца. Изобретява се също и брака, за да може да се претендира за сексуалната собственост. Стига се до там да се образуват кланове, които се сродяват с друга точно определена кръв, независимо от сексуалните предпочитания на мъжа или жената, които продължават рода.

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-last-naght
Илюстрация: Калоян Стоянов

Някои от моите приятели са ревностни поддръжници на Секс 2.0 и се кълнат в моногамия, обаче изпадат в страхотно чувство на отрицание и несъгласие, когато споделя с тях, че бих изградила семейство по-скоро като стабилно партньорство и не държа на “влюбването” като част от това. Не го отричам, но това е приятен бонус, а не повод и причина да създам семейство.

Защо, мили мои приятели, мъже, които обичам и вие го знаете, ме наричате безчувствена, след като “бракът” е създаден, за да успокои притеснението за вашето бащинство?

Т.е това е идеята, на която явно държите. Сексуалността, плътското желание, чувството на влюбване е съвсем отделно усещане и не е свързано със създаването, изграждането на психологически здрав индивид, който да поддържа новия род и семейството, когато е нужно. Необходимостта от секс, привличането са свързани само със заложения ни инстинкт за произвеждане на нов индивид, не и с адекватното му отглеждане. За създаването на здраво поколение или стабилен клан, е необходимо добро осъзнаване и набор от качества, които да се възпитат у новодошлия на нашия свят потомък, за да може да съумее също да възпроизведе здрав клан и да бъде стабилен тогава, когато ние сме в края на жизнените си сили. Да разбираш договора не е равно на безчувствие. Желанието да се възпроизвеждаш е генетично заложен природен инструмент, който само продължава вида. Съумяването обаче да се запази психологически здрав потомък не е въпрос на привличане към някого. В този смисъл това, че сме привличани преди брак, преди раждане и след тях нямат определящо значение за здравия нов индивид. Това така ли иначе е факт.

Само като си помисля какво ли щеше да се случи, ако бях създала поколение, тогава, когато съм била най-влюбена или привлечена сексуално.

Катастрофа!

Катастрофата е налице и сега, в много семейства, когато голяма, много голяма част от семейните взаимоотношения на мои приятели, близки и познати не са здрави, устойчиви.

Затова е необходимо да познаваме сексуалната еволюция, а тя не се ограничава до Секс 2.0, където се приема за нормално да си в брак. Да си в брак е нормално според социалните вярвания на обществото, но не е естествено. Полезно и здравословно е, когато условията на договор между двамата партньори се спазват, но не е естествено да се ограничава природният ни инстинкт. Ограничението, бракът е социален инструмент на обществото да управлява наследството. Ако беше естествено, сексуалното желание след раждане щеше да умира, а това не е така. Ако природата ни е изцяло моногамна, няма да има причина да съществува бракът, ограничението.

По този начин жените започват да продават своята сексуалност в замяна на сигурност, а мъжете продават сексуалността си, претендирайки за сексуална собственост, в името на това да са сигурни в унаследяването от тяхната кръв. Нищо лошо, това е работело тогава…

А защо този модел спира да работи?

секс 4.0 kaloyan-stoyanov
Илюстрация: Калоян Стоянов

Днес, когато жените имат достъп до пари и кариера, не са задължени да разчитат на мъжете, за да имат сигурност, то тогава за мъжете рамката Секс 2.0 не е работеща формула. Така се зараждат феминизмът и еманципацията. Патриархатът остава в миналото, равенството е на почит. По този начин мъжете се явяват ненужни в осигуряването на сигурност, а това ги кара да се чувстват безсилни. Порочен кръг!

секс 4.0 kaloyan-stoyanov 4
Илюстрация: Калоян Стоянов

По мое мнение има както позитиви, така и доста негативи в този вариант сексуалност – секс 2.0. Неслучайно вече сме в нова ера на развитието на сексуалността – Секс 3.0

Нужно е осъзнаване на ново ниво.

Секс 3.0 – революция

секс 4.0 kaloyan-stoyanov 2
Илюстрация: Калоян Стоянов

 

Взаимоотношения

Нека разгледаме няколко типа взаимоотношения, които, не се съмнявам, сте наблюдавали в днешни дни:

Ограничени взаимоотношения  (налагане на моногамност)

секс 4.0 kaloyan-stoyanov 6
Илюстрация: Калоян Стоянов

Идейни са, но не вършат работа. Те само ограбват сексуалността и водят до разочарования, защото са базирани на страх, контрол и предполагат “измама”. Чувстваме се измамени, ако партньорът ни прави секс с някой друг.

Според мен измама е тогава, когато не се спазват индивидуалните договорни взаимоотношения, уговорката между двамата партньори. И колкото по-обновени, актуализирани са разбиранията ни, толкова по-добре може да бъде създаден индивидуалният договор или уговорка. Като тук не се има предвид бракът като договор.  Договор, уговорка  все пак е нужна, за да може някак да управляваме природата си и да не забравяме целта: физиологически и психологически здрав индивид.

 

Неограничени взаимоотношения 

секс 4.0 kaloyan-stoyanov 3
Илюстрация: Калоян Стоянов

Не задължават партньора ни да е сексуално обременен единствено от нас, но и не означава непременно, че той задължително ще има и други партньори. Или че ние ще имаме такива. Възможно е да имаме неограничени взаимоотношения само с един човек. Тук вече преминаваме плавно в Секс 3.0

Типове хора

В тези две категории на взаимоотношения попадат три вида хора:

ограничаващи – не изпитват интерес  към неограничени взаимоотношения

неограничаващи – нямат интерес към ограничените взаоимоотношения

превключватели – хора, които изпитват интерес и към двата вида отношения в зависимост от момента, в който са. Например:

  • секс с бивш партньор, докато не се намери нов по-интересен;
  • не прави секс с други, когато е в ограничени взаимоотношения, но когато не е в такива, прави секс с няколко партньора паралелно или с различни последователно;
  • преминаване към случайни сексуални взаимоотношения заради емоционална нестабилност: ревност, чувство за собственост, липса на свобода и др.

 

Докато писах статията, попитах баща ми:

       -Колко процента в света според теб са семействата с нездрави отношения помежду им. Предположението му беше вярно, но за друг въпрос.

        –30%

 

Това е процентът на доказано родителско несъответствие, т.е  доказване на чуждо бащинство.

30% са само хората, които имат фактите в ръцете си да провалят “здравото” си семейство. Тези, които го правят на база предположения или заради неспособност да приемат човешката природа, или заради информационна каша по повод сексуалността, според мен стигат и до 50%.. А според теб?

В такъв случай: жените не са курви, уличници или предателки, а мъжете не са животни.

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-city-nature
Илюстрация: Калоян Стоянов

Това е просто природата ни. Нека да я разберем и приемем, всеки със своите предпочитания. Нека създаваме здрави и образовани деца, а не просто да се поддаваме на инстинктите си или на социалните норми. Нека приемем самоопределянето, честността и любовта – базирани в Секс 3.0сексуална революция.

Основната разлика между Секс 2.0 и 3.0 е, че картите в по-новата версия се поставят на масата. Секс 3.0 предлага избор между ограничени и неограничени взаимоотношения. Тук няма  “правилен” избор. Тук изборът е този, който е подходящ за теб. Любовта, влюбването не означава брак. Хората винаги са били социални, винаги са имали нужда от съпричастност, емоционална обвързаност и нужда да правят останалите щастливи. Защо тогава трябва да бъдем ограничавани чрез брак само към един човек?

Секс 3.0 е цяло движение и се приема като теория за всичко, предполага се, че това е бъдещето. Теорията приема всички сексуалности и се позовава на свободата на избора, отрича брака. Определя се като сексуална революция.

А какво ще кажете, ако предложа да се превърнем в майстори?

Да се справяме ситуационно и адаптивно, да разбираме сексуалността с интелекта си, да отглеждаме здрави индивиди, а не просто да ги произвеждаме.

Това е причината, която ме накара да напиша статията  –  Секс 4.0

Секс 4.0

секс 4.0 kaloyan- stoyanov love
Илюстрация: Калоян Стоянов

Разбиране на сексуалността в интелектуален план. Ражда се понятието:

Интелектуална сексуалност, което не трябва да се бърка със сапиосексуалност – интелигентна сексуална ориентация. Интелектуалната сексуалност означава информираност по въпроса сексуална еволюция и себеосъзнаването в този план.

Самоопределението от Секс 3.0 се допълва от самоуправление в Секс 4.0. Не просто да осъзнаваш сексуалността си, а да умееш и да я управляваш, т.е да превключваш ситуационно при необходимост.

Секс 4.0 превръща честността от Секс 3.0 в съобразителност.

Пример:

Когато партньорът има нужда от ограничени взаимоотношения – например бременна жена, която дори и да може да се подсигури материално сама, изисква от неограничения тип мъж ограничение. В такъв случай, ако той е еволюирал в Секс 4.0 той би следвало да се превърне в превключвател умишлено и избира сексуалността си, на база познание. Т.е заобикаля социалната заплаха, която притеснява жената, а именно, че наследниците на “сигурност”, ще бъдат други деца. И двата пола постъпват помежду си спрямо индивидуалния си договор, уговорка в името на здравите взаимоотношения.

Секс 4.0 се насочва към индивида и благополучното отглеждане, изграждане на рода.

Личната сексуалност, сексуалното желание и  привличането се приемат като природен инструмент за продължаване на рода, за инстинкт.

Секс 4.0 служи за регулиране и управление на революцията на сексуалността, която Секс 3.0 пропагандира.

Не е лошо свободата да се управлява по някакъв начин. Повечето хора са жертва на сексуалната революция, без да имат знанието за това къде са попаднали и се питат:

“На къде отива светът?”

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-rusalka
Илюстрация: Калоян Стоянов

Това ги кара да се чувстват объркани, тревожни и често ги озлобява. Изпитват чувство на обида, предателство. Прави ги нещастни и наричат тази свобода пошлост. Не могат да вземат адекватно решение за себе си и сексуалността си, за сексуалността на хората около тях и за сексуалността на глобално ниво, а какво остава за изграждането на здраво семейство или здрави потомци?

Секс 3.0 нарича това състояние шизокардия.

Шизокардията се определя като дългосрочно емоционално разстройство, причинено от разпадането на връзката между сексуалната природа на човека и обществените правила. Това е чисто нова болест на поколението родило се по време на превратите след 1900 година, когато жените печелят своята независимост.

Поради това масово объркване процентът на нездрави взаимоотношения ще продължи да нараства, ако не се наложи управление на свободата, която си извоювахме.

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-hug
Илюстрация: Калоян Стоянов

Идеята на Секс 4.0 се позовава на това да избистрим информационната каша. Да се образоваме на тема сексуална еволюция и да вземаме разумни, аргументирани решения, които не се водят от емоция на обида, ревност или абсолютна сексуална свобода и независимост. Това, че много хора още не могат да осъзнаят Секс 3.0, често ги кара да се чувстват “измамени”.

Факт е, че на природно ниво жената винаги е сигурна за това, че детето е нейно, а мъжът не.

Как тогава мъжете да бъдат спокойни, при положение че сме в сексуална революция?

Ако Секс 3.0 не е управляем, може да доведе до дискриминация, раздразнителност дори агресия и създаване на абсолютно объркано поколение.

Феминизмът и еманципацията трябва да бъдат овладяни, за да се даде шанс на мъжете да бъдат спокойни за бащинството си и да се освободят от съмненията си.

Как?

Като се образоваме, като бъдем адаптивни. Не е казано, че трябва да заявяваме категорично пред мъжа или жената за превключвателната ни склонност в определени моменти или за склонността ни към неограничени взаимоотнишения. Няма нужда да бъдем непременно честни, но е важно и смислено да бъдем съобразителни. Налага се да познаваме природата си, но и да съумяваме да я управляваме, когато е необходимо.

секс 4.0 kaloyan-stoyanov-bg
Илюстрация: Калоян Стоянов

Изисква се поведението ни да стане ситуационно. Защото понякога самите ние към едни и същи хора изпитваме и чувство за собственост, и чувство за неограничени взаимоотношения. Освен това изискваме различни и понякога противоречиви неща от партньорите си. И това не е лошо, стига да го осъзнаваме. Въпросът е да изискваме ситуационно, но и да отвръщаме по същия начин – с разбиране, съобразителност и самоуправление.

Да познаваме еволюцията на сексуалността е въпрос на лична отговорност, освен към нас самите, но и към цялото общество.  Добре е да си изясним ясната разлика между това да бъдем привлечени сексуално от някого и да бъдем коректни спрямо индивидуален договор или съюз в името на новото здраво поколение. Не само добре, не само важно, а необходимо и задължително! Секс 1.0 обяснява природните ни инстинкти, а 2.0 – как ги ограничаваме с благородната цел да отгледаме сигурно поколение, но здраво ли е то или шизокардично? Не случайно е казано, че пътят към ада често е постлан с добри намерения.

Ако някога рамката Секс 2.0 е работила, то сега не просто не работи, тя обърква стотици хиляди хора, които не могат да избягат от природата си и искат поколение, но са в ужас, че светът се побърква или няма свестни хора, с които да го направят. А тези, които вече са го направили, живеят или в страх, или в ненужно ограничение. Защо? Защото е нормално!? А струва ли си да сме “нормални” и болни?

Секс 4.0 е  именно за това –  да създаде подредба, да центрира объркания индивид и да го насочи към естествената му природа, която да съумява да управлява в негова и обществена полза.  Секс 4.0 е, за да излекуваме шизокардията с интелект. Секс 4.0 е за да създадем чисто ново, психологически издръжливо, сексуално образовано, устойчиво поколение.


Бих искала да изразя благодарност към ангелът на статията-  Калоян Стоянов за илюстрациите, които съпътстваха преживяването ви, четейки тази статия. Щастлива съм, че се появи се в правилния момент, точно по темата 😉 Очаквайте “Гореща линия” с него. Нямам търпение!

Сподели ако смяташ за полезен този материал! Коментирай – отворени сме за нови идеи!